Over Earfy

De ontwikkeling van de eerste Earfy app startte in 2014. Het idee ontstond doordat een goede vriend stilaan zijn gehoor verloor en wij erin geloofden dat een "ondertitelings-app" zijn leven comfortabeler kon maken.

Communicatie tussen slechthorenden en doven enerzijds en horenden anderzijs, verloopt vaak moeilijk. Afhankelijkheid van schrijftolken en gebarentolken is niet erg handig. Eenvoudigweg een smartphone of tablet met een ondertitelings-app op tafel leggen zou veel gemakkelijker zijn. Niet meer van te voren boeken, geen derde persoon aan tafel en veel lagere kosten.

Toen we startten met de eerste versie van Earfy, was de spraaktechnologie nog maar net accuraat en snel genoeg om te gebruiken. Juist goed genoeg om ons eerste prototype te testen met een groep doven en slechthorenden. De positieve feedback van de doelgroep zette ons aan om de app verder ye ontwikkelen, zelfs al waren er heel wat (terechte) opmerkingen over de technologie. Vandaag de dag maken we gebruik van de nieuwste spraaktechnologie; deze geeft "realtime" resultaten en is veel accurater dan de technologie van enkele jaren geleden.

In de afgelopen jaren hebben we drie versies van de app ontwikkeld, met steeds betere technologie die ook makkelijker werd om te gebruiken. Tijdens deze periode bleven we steeds trouw aan onze filosofie: De app moet betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn. Dit vertaalt zich vandaag de dag in een eenvoudige installatie, simpele bediening en zo min mogelijk instellingen.

Er is veel te doen over de prijszetting van apps zoals Earfy. Iedereen wil dat ze heel betaalbaar zijn om het gebruik ervan wereldwijd aan te moedigen. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk. Toch kost de app geld, eenvoudigweg om de kosten te dekken van de ontwikkeling, het gebruik, de ondersteuning en de constante verbetering van de app...

De mensen achter Earfy

Een kleine app van een klein team om een groot verschil te maken in uw dagdagelijks bestaan

Délio
Follow Délio on

Délio

App & speech wizard

Simon
Follow Simon on

Simon

Technical Architect & PM

Evert
Follow Evert on

Evert

Founding Partner

Barend
Follow Barend on

Barend

Founding Partner

Ricardo
Follow Ricardo on

Ricardo

Technical Architect